وبسایت دانلود نرم افزار، فیلم و سریال، انیمیشن، بازی

about ftp

 

softwares

نرم‌افزارهای جدید یا آپدیت شده در FTP قرار گرفتند. لیست عناوین و اسامی فایل‌ها را در ادامه خواهید خواند...

 

برای یافتن محل منابع مورد نظر، بخش کوتاهی از عنوان را در آدرس http://searchftp.um.ac.ir جستجو کنید.

360_Total_Security_10.8.0.1382_(www.softgozar.com).rar
Adobe_Photoshop_Elements_2021.3_x64_(www.softgozar.com).rar
Adobe_Premiere_Elements_2021.3_x64_(www.softgozar.com).rar
Adobe_XD_43.0.12_x64_(www.softgozar.com).rar
Adobe_XD_v42.0.22_macOS_(www.softgozar.com).rar
Adobe_Zii_2021_6.1.5_macOS_(www.softgozar.com).rar
Altium_Designer_21.6.4_Build_81_x64_(www.softgozar.com).rar
App_Builder_2021.56_x64_(www.softgozar.com).rar
App_Builder_2021.56_x86_(www.softgozar.com).rar
Autodesk_Feature_CAM_Ultimate_2022_x64_(www.softgozar.com).part1.rar
Autodesk_Feature_CAM_Ultimate_2022_x64_(www.softgozar.com).part2.rar
Autodesk_FeatureCAM_2018.3.3_x64_Update_(www.softgozar.com).rar
Autodesk_FeatureCAM_2018.3.4_Build_016_x64_Update_(www.softgozar.com).rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2018_x64_(www.softgozar.com).part1.rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2018_x64_(www.softgozar.com).part2.rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2018_x64_(www.softgozar.com).part3.rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2020.3_Update_x64_(www.softgozar.com).rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2020_x64_(www.softgozar.com).part1.rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2020_x64_(www.softgozar.com).part2.rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2020_x64_(www.softgozar.com).part3.rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2021.0.2_Update_(www.softgozar.com).rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2021_(www.softgozar.com).part1.rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2021_(www.softgozar.com).part2.rar
Autodesk_FeatureCAM_Ultimate_2022.0.2_Update_Only_x64_(www.softgozar.com).rar
Autodesk_Powermill_Ultimate_2022.0.2_Update_Only_x64_(www.softgozar.com).rar
Avast_AntiVirus_Free_21.7.6523_(www.softgozar.com).rar
Avast_Premium_Security_21.7.6523_(www.softgozar.com).rar
avastclear.exe
AVG_AntiVirus_Free_21.7.6523.0_(www.softgozar.com).rar
AVG_Internet_Security_21.7.6523.0_(www.softgozar.com).rar
avgclear.exe
aviupd.exe
BlueStacksMicroInstaller_5.2.130.1002_native_(www.softgozar.com).exe
CyberLink_PowerDVD_Ultra_19.0.2403.62_(www.softgozar.com).rar
CyberLink_PowerDVD_Ultra_20.0.2702.62_(www.softgozar.com).rar
CyberLink_PowerDVD_Ultra_21.0.2019.62_x64_(www.softgozar.com).rar
Evernote_10.21.1.2911_(www.softgozar.com).rar
e-World_Tech_PHPMaker_2022.0.3_(www.softgozar.com).rar
fdminst.exe
Firefox 91.0.2.dmg
Firefox Setup 91.0.2.exe
Firefox Setup 91.0.2_2.exe
firefox-91.0.2.tar.bz2
firefox-91.0.2.tar_2.bz2
Foxit_PhantomPDF_Business_10.1.5.37672_(www.softgozar.com).rar
Free_Download_Manager_6.14.0_Linux_(www.softgozar.com).zip
Free_Download_Manager_6.14.0_macOS_(www.softgozar.com).zip
Free_Download_Manager_6.15.1_Build_4143_x64_(www.softgozar.com).rar
Free_Download_Manager_6.15.1_Build_4143_x86_(www.softgozar.com).rar
Google_Drive_50.0.11.0_(www.softgozar.com).rar
InnovMetric_PolyWorks_Metrology_Suite_2021_IR3.3_x64_(www.softgozar.com).rar
MedCalc_19.8.0_x64_(www.softgozar.com).rar
MedCalc_19.8.0_x86_(www.softgozar.com).rar
MedCalc_20.0.11_x64_(www.softgozar.com).rar
MedCalc_20.0.11_x86_(www.softgozar.com).rar
Microsoft_Edge_92.0.902.84_Stable_x64_(www.softgozar.com).rar
Microsoft_Edge_92.0.902.84_Stable_x86_(www.softgozar.com).rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part01.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part02.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part03.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part04.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part05.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part06.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part07.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part08.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part09.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part10.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part11.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part12.rar
Microsoft_Visual_Studio_Enterprise_2019_v16.11.2_(www.softgozar.com).part13.rar
MicrosoftEdge-92.0.902.84.pkg
MicrosoftEdge-92.0.902.84_2.pkg
MKVToolNix_55.0.0_Linux_(www.softgozar.com).rar
MKVToolNix_55.0.0_x64_Portable_(www.softgozar.com).rar
MKVToolNix_55.0.0_x86_Portable_(www.softgozar.com).rar
MKVToolNix_61.0.0_x64_(www.softgozar.com).rar
MKVToolNix_61.0.0_x86_(www.softgozar.com).rar
Mozilla_Firefox_91.0.2_x64_(www.softgozar.com).rar
Mozilla_Firefox_91.0.2_x86_(www.softgozar.com).rar
Mozilla_Thunderbird_91.0.1_Portable_(www.softgozar.com).rar
Mozilla_Thunderbird_91.0.3_x64_(www.softgozar.com).rar
Mozilla_Thunderbird_91.0.3_x86_(www.softgozar.com).rar
Navicat_Premium_15.0.26_x64_(www.softgozar.com).rar
Navicat_Premium_15.0.26_x86_(www.softgozar.com).rar
Navicat_Premium_15.0.30_macOS_(www.softgozar.com).rar
Nitro_Pro_13.47.4.957_Enterprise_x64_(www.softgozar.com).rar
Nitro_Pro_13.47.4.957_Enterprise_x86_(www.softgozar.com).rar
Nitro_Pro_13.47.4.957_Retail_x64_(www.softgozar.com).rar
Nitro_Pro_13.47.4.957_Retail_x86_(www.softgozar.com).rar
Norton_360_2019_22.19.8.65_(www.softgozar.com).rar
Norton_360_2021_Build_22.21.1.151_(www.softgozar.com).rar
Norton_Remove_and_Reinstall_Tool_(www.softgozar.com).rar
Notepad_8.1.4_x64_(www.softgozar.com).rar
Notepad_8.1.4_x86_(www.softgozar.com).rar
NoxPlayer_7.0.1.5_(www.softgozar.com).rar
npp.8.1.4.Installer.arm64.exe
npp.8.1.4.portable.x64.zip
npp.8.1.4.portable.zip
Office_2019_Pro_Plus_2108_Build_14326.20238_RTM_x64_(www.softgozar.com).rar
Office_2019_Pro_Plus_2108_Build_14326.20238_RTM_x86_(www.softgozar.com).rar
Office_2021-2019_Pro_Plus_2109_Build_14423.20000_x64_(www.softgozar.com).rar
Office_2021-2019_Pro_Plus_2109_Build_14423.20000_x86_(www.softgozar.com).rar
Opera_12.18_Build_1873_x64_(www.softgozar.com).exe
Opera_12.18_Build_1873_x86_(www.softgozar.com).exe
Opera_78.0.4093.184_amd64.deb
Opera_78.0.4093.184_Setup.dmg
Opera_78.0.4093.184_x64_(www.softgozar.com).rar
Opera_78.0.4093.184_x86_(www.softgozar.com).rar
Opera_GX_78.0.4093.186_Setup.exe
Opera_GX_78.0.4093.186_Setup_x64.exe
opera-stable_78.0.4093.184_amd64.rpm
PLM_NX_12.0.2_(www.softgozar.com).part1.rar
PLM_NX_12.0.2_(www.softgozar.com).part2.rar
PLM_NX_12.0.2_(www.softgozar.com).part3.rar
PLM_NX_12.0.2_(www.softgozar.com).part4.rar
PLM_NX_12.0.2_(www.softgozar.com).part5.rar
PLM_NX_12.0.2_(www.softgozar.com).part6.rar
PLM_NX_12.0.2_Docs_Update_(www.softgozar.com).rar
qBittorrent_4.1.6_Portable_(www.softgozar.com).rar
qBittorrent_4.3.3_macOS_(www.softgozar.com).zip
qBittorrent_4.3.8_x64_(www.softgozar.com).rar
qBittorrent_4.3.8_x86_(www.softgozar.com).rar
QTranslate_6.8.0.1_Portable_(www.softgozar.com).rar
QTranslate_6.9.0_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_12.0.2_MP14_x64_Update_Only_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1872_Series_Add-Ons_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1872_Series_Doc_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part01_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part02_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part03_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part04_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part05_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part06_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part07_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part08_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part09_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part10_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part11_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part12_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1892.2940_x64.part13_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1980_Series_Add_ons_Databases_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1984_Documentation_(www.softgozar.com).rar
Siemens_NX_1988_Build_2201_NX_1980_Series_x64_(www.softgozar.com).part1.rar
Siemens_NX_1988_Build_2201_NX_1980_Series_x64_(www.softgozar.com).part2.rar
Siemens_NX_1988_Build_2201_NX_1980_Series_x64_(www.softgozar.com).part3.rar
Siemens_NX_1988_Build_2201_NX_1980_Series_x64_(www.softgozar.com).part4.rar
Siemens_NX_1988_Build_2201_NX_1980_Series_x64_(www.softgozar.com).part5.rar
Siemens_NX_1988_Build_2201_NX_1980_Series_x64_(www.softgozar.com).part6.rar
Siemens_PLM_NX_12.0.0_Doc_(www.softgozar.com).part1.rar
Siemens_PLM_NX_12.0.0_Doc_(www.softgozar.com).part2.rar
Siemens_PLM_NX_12.0.0_Doc_(www.softgozar.com).part3.rar
Subtitle_Edit_3.6.2_(www.softgozar.com).rar
TeamViewer.dmg
TeamViewer_Free_15.21.6.0_(www.softgozar.com).rar
TechSmith_Camtasia_2021.0.7_Build_32459_(www.softgozar.com).rar
Tenorshare_iCareFone_7.8.0.11_(www.softgozar.com).rar
The_KMPlayer_2021.08.26.12_x64_(www.softgozar.com).rar
Thunderbird 91.0.1.dmg
thunderbird-91.0.1.tar.bz2
Ubuntu_17.04_Desktop_x86_(www.softgozar.com).rar
Ubuntu_17.10.1_Desktop_x64_(www.softgozar.com).rar
Ubuntu_17.10.1_Server_x64_(www.softgozar.com).rar
Ubuntu_17.10.1_Server_x86_(www.softgozar.com).rar
VueScan_Pro_9.7.65_x64_(www.softgozar.com).rar
VueScan_Pro_9.7.65_x86_(www.softgozar.com).rar
Waterfox Classic 2021.08 Setup.dmg
Waterfox G3.2.5 Setup.dmg
Waterfox_Classic_2021.08_Portable_x64_(www.softgozar.com).rar
Waterfox_Classic_2021.08_x64_(www.softgozar.com).rar
Waterfox_G3.2.5_Portable_(www.softgozar.com).rar
Waterfox_G3.2.5_x64_(www.softgozar.com).rar
waterfox-classic-2021.08.en-US.linux-x86_64.tar.bz2
waterfox-G3.2.5.en-US.linux-x86_64.tar.bz2
Windows_11_21H2_Build_22000.160_Insider_Preview_(www.softgozar.com).part1.rar
Windows_11_21H2_Build_22000.160_Insider_Preview_(www.softgozar.com).part2.rar
Windows_11_Pro_Insider_Preview_21H2_Build_22000.168_x64_(www.softgozar.com).part1.rar
Windows_11_Pro_Insider_Preview_21H2_Build_22000.168_x64_(www.softgozar.com).part2.rar
MAS_1.4_AIO_CRC32_53BB6D78_(www.softgozar.com).cmd
Win_Server_2022_LTSC_21H2_Build_20348.169_RTM_Retail_(www.softgozar.com).part1.rar
Win_Server_2022_LTSC_21H2_Build_20348.169_RTM_Retail_(www.softgozar.com).part2.rar
Win_Server_2022_LTSC_21H2_Build_20348.169_RTM_Retail_(www.softgozar.com).part3.rar
Win_Server_2022_LTSC_21H2_Build_20348.169_RTM_VL_(www.softgozar.com).part1.rar
Win_Server_2022_LTSC_21H2_Build_20348.169_RTM_VL_(www.softgozar.com).part2.rar
Win_Server_2022_LTSC_21H2_Build_20348.169_RTM_VL_(www.softgozar.com).part3.rar
WinZip_Pro_8.0.5152_macOS_(www.softgozar.com).zip
WinZip_Pro_23.0_Build_13431_x64_(www.softgozar.com).exe
WinZip_Pro_23.0_Build_13431_x86_(www.softgozar.com).exe
WinZip_Pro_25.0_Build_14273_x64_(www.softgozar.com).exe
WinZip_Pro_25.0_Build_14273_x86_(www.softgozar.com).exe
WinZip_Pro_26.0_Build_14610_(www.softgozar.com).rar
Wireshark_3.5.0_macOS_intel64_(www.softgozar.com).rar
Wireshark_3.5.0_Portable_x86_(www.softgozar.com).rar
Wireshark_3.5.0_x64_(www.softgozar.com).rar
Wireshark_3.5.0_x86_(www.softgozar.com).rar

نظرات (0)

0 از 5 براساس 0 رای
هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
رتبه دهید:
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت